fbpx
  • Meklēšana
  • Lost Password?
Dvēseles antropoloģija- lekciju cikls

Dvēseles antropoloģija – lekciju kurss

Izprast sevi, emocijas, uzvedību.

Izkopt spēju izprast citu cilvēku izjūtas, vajadzības, vēlmes un bažas.

Spēt prast izturēties, uzvesties, uzturēt attiecības ar izpratni.

Šobrīd ir svarīga veselīga, efektīva saskarsme gan personīgā telpā, gan sabiedrībā.

Atbildes par cilvēka uzvedību atrodamas Dvēseles antropoloģijā – metodē, kas balstīta patristikas (2. – 8.gs. teologu) atstātajā mantojumā – zināšanās par pasaules un cilvēka uzbūvi, tā dabu un norisēm cilvēka dvēselē.

skata dvēseles kaislības, kā būtiskāko šķērsli dvēseles glābšanai, un piedāvā instrumentus,lai izprastu un saprastu savas un citu emocijas.

Sadarbībā ar lektori Māru Špicbergu, teoloģijas maģistri, biznesa vadības treneri, uzsāksim lekciju kursu – padziļinātāk ieskatīsimies savā pieredzē un paraudzīsimies uz sevi un citiem jēgpilna ilgtermiņa mērķa – dzīves ceļa un personas izaugsmes kontekstā.

Dvēseles antrolpoloģija - Māra Špicberga

Lekciju kurss par norisēm cilvēka dvēselē – Emocionālās inteliģences prasmes veselīgai un efektīvai saskarsmei.

5 nodarbības
Datumi: 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 7.11.
Laiks: plkst.19.00
Vienas nodarbības norises ilgums 1,5 – 2 stundas

Ieguvumi:
• izpratne par sevi, savām emocijām, uzvedību un astoņām galvenajām dvēseles kaislībām (rijību, netiklību, mantkārību, dusmām, skumjām, grūtsirdību, godkāri un lepnību)
• māka atpazīt kaislību klātbūtni sevī un citos
• zināšanas par kaislību dabu – to izpausmēm un sekām
• izkoptāka spēja izprast citu cilvēku izjūtas, vajadzības, vēlmes un bažas
• izpratne par iespēju mainīt sevi un savu uzvedības modeli
• savu emociju un uzvedības kontroles uzlabotas iemaņas, izprotot izkopjamos saskarsmes tikumus kā pretmetus saskarsmes šķēršļiem
• praktiski instrumenti un ieteikumi darbam ar sevi

Dalības maksa:
1 nodarbība: 20.00 EUR
Lekciju kurss 5 nodarbībām: 100.00 EUR

Invalid OAuth access token - Cannot parse access token

Pieraksties jaunumu vēstulei